ஆசிரியர் தகுதி தேர்வு இரண்டாம் தாளில் 0.08 சதவீதம் பேர் மட்டுமே தேர்ச்சி

ஆசிரியர் தகுதி தேர்வு இரண்டாம் தாளில் 0.08 சதவீதம் பேர் மட்டுமே தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர். அதாவது தேர்வு எழுதிய 3 லட்சத்து 73 ஆயிரத்து 799 பேரில் 324 பேர் மட்டுமே தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர்.

இடைநிலை ஆசிரியர்களுக்கான முதல்தாள் தேர்வு கடந்த ஜூன் மாதம் 8ம் தேதி நடந்தது.  இந்த தேர்வில் 1 லட்சத்து 62 ஆயிரத்து 314 பேர் எழுதினர். தகுதித் தேர்வு எழுதியோரில் 98.62 சதவீதம் பேர் தோல்வி அடைந்தனர் என்பது பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. மொத்த மதிப்பெண்கள் 150க்கு, அதிகபட்சமாக 99ம், குறைந்தபட்சமாக 1 மதிப்பெண்ணும் வழங்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக 75 மதிப்பெண்களுக்கு மேல் எடுத்தவர்கள் எண்ணிக்கை 2 ஆயிரத்து 250. 80க்கு மேல் மதிப்பெண் பெற்றவர்கள் 843 பேர். 90 மற்றும் அதற்கு மேல் மதிப்பெண் எடுத்தவர்கள் 72 பேர். இந்நிலையில் இரண்டாம் தாளின் முடிவுகள் இன்று வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இரண்டாம் தாள் தேர்வு ஜுன் 9-ம் தேதி நடைபெற்றது. தேர்வு எழுதிய 3 லட்சத்து 73 ஆயிரத்து 799 பேரில் 324 பேர் மட்டுமே தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர். இதிலும் 1 சதவீதம் பேர் மட்டுமே தேர்ச்சி பெற்றுள்ளது பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.  150 மதிப்பெண்களுக்கு நடைபெற்ற தேர்வில் 82-க்கு மேல் 300 பேரும், 90-க்கு மேல் 24 பேரும் மதிப்பெண் பெற்றுள்ளனர்.

Related Posts