இன்றைய தங்கம், வெள்ளி, பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை நிலவரம்

 

சென்னையில் ஒரு கிராம்  ஆபரண  தங்கத்தின்  விலை  மூவாயிரத்து  31 ரூபாய்க்கும்,  பவுன் ஒன்றுக்கு  24  ஆயிரத்து  248  ரூபாய்க்கும்  விற்பனையானது.

சில்லரை வெள்ளியின் விலை ஒரு கிராம் 40 ரூபாய் 30 காசுகளூக்கும், கட்டிவெள்ளியின் விலை ஒரு கிலோ 40 ஆயிரத்து 300 ரூபாய்க்கும் விற்பனையானது.

பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலையில் எந்த மாற்றமும் இல்லாது நேற்றைய விலையே உள்ளது.

சென்னையில் பெட்ரோல் 1 லிட்டருக்கு 75 ருபாய் 62 காசுகளுக்கும், டீசல் 1 லிட்டருக்கு 69 ருபாய் 89 காசுகளுக்கும் விற்பனையானது.

மும்பை பங்குச் சந்தையின் குறியீட்டு எண் சென்செக்ஸ் 160 புள்ளி 10 புள்ளிகள்  அதிகரித்து 38 ஆயிரத்து  767  ஆக முடிவடைந்தது.

தேசிய பங்குச்சந்தை நிஃப்டி 46 புள்ளி 75 புள்ளிகள் அதிகரித்து 11ஆயிரத்து 643 ஆக நிறைவுற்றது

 

தங்கத்தின் விலை பவுன் ஒன்றுக்கு 16  ரூபாய் அதிகரித்துள்ளது.

சென்னையில் ஒரு கிராம்  ஆபரண  தங்கத்தின்  விலை  மூவாயிரத்து  55  ரூபாய்க்கும்,  பவுன் ஒன்றுக்கு  24  ஆயிரத்து  440  ரூபாய்க்கும்  விற்பனையானது.

சில்லரை வெள்ளியின் விலை ஒரு கிராம் 41 ரூபாய்க்கும், கட்டிவெள்ளியின் விலை ஒரு கிலோ 41 ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் விற்பனையானது.

பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலையில் எந்த மாற்றமும் இல்லாது நேற்றைய விலையே உள்ளது.

சென்னையில் பெட்ரோல் 1 லிட்டருக்கு 75 ருபாய் 61 காசுகளுக்கும், டீசல் 1 லிட்டருக்கு 69 ருபாய் 80 காசுகளுக்கும் விற்பனையானது.

மும்பை பங்குச் சந்தையின் குறியீட்டு எண் சென்செக்ஸ் 759  புள்ளி 74  புள்ளிகள்  சரிந்து  34 ஆயிரத்து  1  ஆக முடிவடைந்தது.

தேசிய பங்குச்சந்தை நிஃப்டி 225  புள்ளி 45 புள்ளிகள்  சரிந்து 10  ஆயிரத்து 234  ஆக நிறைவுற்றது

Related Posts