சீனாவில் அபூர்வமான பழுப்பு நிற பாண்டா கரடி கண்டுபிடிப்பு

சீனாவில் அபூர்வமான பழுப்பு நிற பாண்டா கரடி ஒன்று வனப்பகுதியில் இருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.

சீனா : ஜூன்-26

சீனாவின் தேசிய விலங்கான பாண்டா கரடி கருப்பு வெள்ளை நிறத்தில் மட்டுமே இதுவரை பார்க்கப்பட்டது. ஆனால் ஷான்ஷி மாகாணத்தில் உள்ள மூங்கில் காடுகளில் பழுப்பு நிற பாண்டா ஒன்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது. வழக்கமான வெள்ளை நிறத்தில் கருப்புக்கு பதிலாக பழுப்பு நிறத்தில் காணப்படும் இந்தக் கரடி வனப்பகுதியில் முதன்முறையாக பார்க்கப்பட்டுள்ளதாக வனத்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர். அபூர்வ வகை பாண்டாவை பாதுகாக்க தேவையான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருவதாகவும் அவர்கள் குறிப்பிட்டுள்ளனர்.

Related Posts