தங்கத்தின் விலை சவரன் ஒன்றுக்கு 640 ரூபாய் அதிகரிப்பு

தங்கத்தின் விலை சவரன் ஒன்றுக்கு 640 ரூபாய் அதிகரித்துள்ளது

சென்னையில் ஒரு கிராம் ஆபரண தங்கத்தின் விலை மூவாயிரத்து 680 ரூபாய்க்கும், ஒரு சவரன் 29 ஆயிரத்து 440 ரூபாய்க்கும் விற்பனையானது.

சில்லரை வெள்ளியின் விலை ஒரு கிராம் 49 ரூபாய் 20 காசுகளுக்கும், கட்டி வெள்ளியின் விலை ஒரு கிலோ 49 ஆயிரத்து 200 ரூபாய்க்கும் விற்பனையானது.

Related Posts