தங்கத்தின் விலை பவுன் ஒன்றுக்கு 48 ரூபாய் அதிகரித்துள்ளது.

தங்கம், வெள்ளி விலை நிலவரம்:

தங்கத்தின் விலை பவுன் ஒன்றுக்கு 48 ரூபாய் அதிகரித்துள்ளது.

சென்னையில் ஒரு கிராம்  ஆபரண  தங்கத்தின்  விலை  மூவாயிரத்து  10  ரூபாய்க்கும்,  பவுன் ஒன்றுக்கு  24  ஆயிரத்து  80   ரூபாய்க்கும்  விற்பனையானது.

சில்லரை வெள்ளியின் விலை ஒரு கிராம் 40 ரூபாய்  50 காசுகளுக்கும், கட்டிவெள்ளியின் விலை ஒரு கிலோ 40 ஆயிரத்து  500 ரூபாய்க்கும் விற்பனையானது.

Related Posts