தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்

தங்கம் விலையில் இன்று சிறிய மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது….

சென்னை : ஏப்ரல்-05

சென்னையில் ஒரு கிராம் ஆபரண தங்கத்தின் விலை இரண்டாயிரத்து  920 ரூபாய்க்கும், பவுன் 23 ஆயிரத்து 360 ரூபாய்க்கும் விற்பனையாகிறது.

சில்லறை வெள்ளியின் விலை 41 ரூபாய்க்கும், கட்டிவெள்ளி கிலோ 41 ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் விற்பனையாகிறது.

Related Posts