தங்கம் விலை ரூ.96 குறைவு

தங்கத்தின் விலை பவுன் ஒன்றுக்கு 96 ரூபாய் குறைந்துள்ளது.

சென்னையில் ஒரு கிராம்  ஆபரண  தங்கத்தின்  விலை  மூவாயிரத்து 659 ரூபாய்க்கும்,  பவுன் ஒன்றுக்கு 29  ஆயிரத்து  272  ரூபாய்க்கும்  விற்பனையானது.

சில்லரை வெள்ளியின் விலை ஒரு கிராம் 51 ரூபாய்க்கும், கட்டிவெள்ளியின் விலை ஒரு கிலோ 51 ஆயிரத்துக்கும் விற்பனையானது.

 

Related Posts