நாம் வெறுக்கும் வெந்நீர் என்னவெல்லாம் செய்யும் தெரியுமா?

வெந்நீரினை குடிப்பவர்களைக் கண்டால் “வியாதிக்காரர்” என்று பெயர் வைத்து விடுகின்றனர், பெரும்பாலானோர் குளிர்ந்த நீரை அருந்துவதை வழக்கமாக வைத்திருக்கிறார்கள் அதனாலேயே வெந்நீர் வியாதி நேரங்களில் பயன்படுத்த வேண்டும் என்ற மனநிலை உள்ளது. அதே மனநிலையில் தான் தங்கள் குழந்தைகளுக்கும் இதைப் பழக்கப்படுத்துகிறார்கள்.

இது போன்ற பல நன்மைகள் இருந்தும், இந்த காலங்களில் கேன் தண்ணீரைப் பருகுவதால், சுட வைத்துக் குடிப்பது அவ்வளவு நல்லது இல்லை என்றும் ஒரு சில ஆய்வுகள் கூறுகின்றன. கேன் தண்ணீரிலும், ப்யூரிஃபையர்களில் வரும் தண்ணீரிலும் ‘க்ளோரின்’ கலந்து வருவதால், அந்த க்ளோரின் அணுக்கள் பிரிந்து ஒரு சில நேரங்களில்  விஷமாக மாறும் தன்மையும் உள்ளது

Related Posts