பி.எஸ்.எல்.வி.-சி42 ராக்கெட் இன்று இரவு விண்ணில் செலுத்தப்பட உள்ளது

புவி கண்காணிப்புக்கான இரண்டு செயற்கைக்கோளுடன் பி.எஸ்.எல்.வி.-சி42 ராக்கெட் இன்று இரவு விண்ணில் செலுத்தப்பட உள்ளது.

ஆந்திர மாநிலம், ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் உள்ள சதீஷ் தவண் விண்வெளி ஆய்வு மையத்தின் முதல் ஏவு தளத்திலிருந்து, இன்று இரவு பத்து 8 மணிக்கு பி.எஸ்.எல்.வி.-சி42 ராக்கெட் விண்ணில் செலுத்தப்பட உள்ளது. பிரிட்டனைச் சேர்ந்த தொழில்நுட்ப நிறுவனத்துக்குச் சொந்தமான “நோவா எஸ்.ஏ.ஆர்.’ மற்றும் “எஸ்1-4′ ஆகிய இரண்டு செயற்கைக் கோள்களை வணிக ரீதியில் இஸ்ரோ விண்ணில் ஏவுகிறது. இதில்445 கிலோ எடைகொண்ட “நோவா எஸ்.ஏ.ஆர்.’ செயற்கைக்கோள், இயற்கைப் பேரிடர், வெள்ளப் பாதிப்பு, பனிப் படலம் ஆகியவற்றைக் கண்காணிக்கும். 444 கிலோ எடை கொண்ட “எஸ்1-4 செயற்கைக்கோள்’,பேரழிவு மேலாண்மை, சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்பு உள்ளிட்ட பணிக்காக அனுப்பப்படுகிறது. இவை இரண்டும் பி.எஸ்.எல்.வி.-சி42 ராக்கெட் மூலம் விண்ணில் செலுத்தப்பட்டு, பூமியிலிருந்து 583 கிலோ மீட்டர்தொலைவில் புவி சுற்றுவட்டப் பாதையில் நிலைநிறுத்தப்பட உள்ளது. இஸ்ரோ சார்பில் அனுப்பப்படும் 44-ஆவது பி.எஸ்.எல்.வி. ராக்கெட் இது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Related Posts