மீண்டும் நிலாவின் மேற்பரப்பை படம் எடுத்து அனுப்பிய சந்திரயான்-2

நிலாவின் மேற்பரப்பை சந்திரயான்-2 விண்கலம் மீண்டும் ஒரு முறை படம் எடுத்துள்ளதை இஸ்ரோ வெளியிட்டுள்ளது.

நிலாவின் சுற்றுவட்டப்பாதையில் கடந்த 20-ஆம் தேதி நுழைந்த சந்திரயான்-2, 21 ஆம் தேதி அன்று நிலாவின் மேற்பரப்பை படம் பிடித்து அனுப்பி இருந்தது. இதே போல இப்போது இரண்டாவது படத்தையும் அந்த விண்கலம் எடுத்து அனுப்பி உள்ளது. சந்திரயான்-2 விண்கலத்தின் சுற்றுவட்டப்பாதை படிப்படியாக குறைத்து செப்டம்பர் மாதம் 2-ஆம் தேதி அன்று நிலாவில் இருந்து 100 கிலோ மீட்டர் தூரத்தில் இருக்கும் வகையில் நிலைநிறுத்த இஸ்ரோ நடவடிக்கை எடுக்க உள்ளது.

மேலும் 2-ஆம் தேதி அன்று சந்திரயான்-2ல் இருந்து பிரியும் விக்ரம் விண்கலம், செப்டம்பர் மாதம் 7-ஆம் தேதி நிலாவில் தரையிறங்கும் என்றும் இஸ்ரோ கூறியுள்ளது.

Related Posts