‘7 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு நிர்பயா வழக்கில் தூக்கு தண்டனை நிறைவேற்றம்’ தாமதத்திற்கு யார் காரணம் ?

  • ‘7 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு நிர்பயா வழக்கில் தூக்கு தண்டனை நிறைவேற்றம்’ தாமதத்திற்கு யார் காரணம் ?

    • நீதிமன்றம்
    • இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம்
    • சட்டத்தில் உள்ள குறுக்குவழி

This post was created with our nice and easy submission form. Create your post!

‘நிர்பயா வழக்கில் குற்றவாளிகளுக்கு தூக்கு தண்டனை நிறைவேற்றம்’

‘இயற்கை எரிகாற்று எத்தனை வீடுகளுக்குத் தரப்படுகின்றது?’ வைகோவின் கேள்விக்கு மத்திய அமைச்சர் பதில்!