February 27, 2020
Madhimugam

ஆன்மிகம்

கோலாகலமாக நடைபெற்ற தஞ்சை பெரிய கோயில் குடமுழுக்கு

Digital Team
23 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு தஞ்சை பெரிய கோயில் குடமுழுக்கு விழா கோலாகலமாக நடைபெற்றது. இந்தியாவின் 29 பாரம்பரிய சின்னங்களில் ஒன்றாக தஞ்சை பெரிய கோயில் உள்ளது. இக்கோயிலில்...
You cannot copy content of this page
Madhimugam